10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

PRIJEDLOG VIŠEGODIŠNJEG PROGRAMA KATASTARSKIH IZMJERA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2030. - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
23.09.2021.
Datum izglasavanja:
01.10.2021.

Program je donesen na 8. sjednici, 1. listopada 2021. (83 glasa "za", 12 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: