Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće o Odboru za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Prijedlogu nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030.godine

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 7. sjednici održanoj 27. siječnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030.godine, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. siječnja 2021. godine. 
Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao zainteresirano radno tijelo.

U raspravi se Odbor posebice osvrnuo na prioritete provedbe politika na području tržišta rada i zapošljavanja.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo kako se već duže vrijeme Hrvatska suočava s problemom nedostatka radne snage. Dugogodišnji pad stope fertiliteta, starenje stanovništva, dugotrajna praksa ranog umirovljenja i migracije nakon pristupanja Europskoj uniji, reflektirali su se na tržište rada kroz smanjenje broja radno sposobnog i aktivnog stanovništva, uz nisku stopu aktivnosti, naročito mladih i žena. S obzirom na strukturu hrvatskoga gospodarstva i važnost uslužnih djelatnosti, naročito turizma, u sljedećem razdoblju rješavat će se problemi nezaposlenosti, vodeći pritom računa da na tržištu rada postoji strukturni manjak radne snage, ali i potencijalni problem novog vala iseljavanja, ako oporavak gospodarstva i podizanje kvalitete radnih mjesta ne budu dovoljno dinamični.
Stanje na tržištu rada ukazuje na nedovoljnu usklađenost vještina radne snage s potrebama gospodarstva. Taj je problem naročito prisutan kod strukovnih i tehničkih zanimanja. Prioriteti provedbe politike na području tržišta rada i zapošljavanja su: povećanje stope zaposlenosti i razine plaća, smanjenje udjela zaposlenih na određeno vrijeme, suzbijanje zloupotrebe atipičnih oblika radnog odnosa i radnog angažmana te osiguranje učinkovitije zaštite radnih i socijalnih prava svih zaposlenih. 
U narednom će se razdoblju aktivnosti usmjeriti na usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada, a posebno na razvoj odgovarajućih kompetencija.
Povećanje aktivnosti na tržištu rada i povećanje zaposlenosti dugotrajan je cilj. 

U raspravi se su dvojbena rješenja koja se odnose na predviđanje stope zaposlenosti od 75% odnosno povećanje za oko 9% kroz desetogodišnje razdoblje za osobe od 20-64 godine. Također, dio članova Odbora smatra da je preambiciozan plan da će se kroz Nacionalne planove moći ostvariti planirani ciljevi. Veliki prijepor izazivaju prijedlozi za smanjenje socijalne isključenosti i siromaštva, na način da se omogućuje umirovljenicima  pravo na rad uz mirovinu. Dvojbena su i rješenja koja se odnose na sigurnost i kvalitetu radnih mjesta, tim više jer svjedočimo velikom broju rada na ugovor o djelu, te rada na određeno vrijeme. Nadalje, iznijeto je mišljenje po kojemu je potrebno unaprijediti dostupnost usluga za osobe s invaliditetom.
Većina članova Odbora podržava donošenje Nacionalne razvojne strategije za mandatno razdoblje, jer pokazuje smjer u kojemu treba djelovati, a pritom su naglasili da je važno da provedba bude u skladu s planiranim vremenom.
Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (6 za i 4  protiv) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese  

Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030.godine

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Davorka Vidovića.

Predsjednik Odbora

Davorko Vidović