Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom potpisu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 87

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je na 7. sjednici, održanoj 16. lipnja 2008. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom potpisu, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 29. svibnja 2008. godine.

Odbor je navedeni Prijedlog zakona razmotrio kao matično radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja naglasila je da se izmjene i dopune Zakona o elektroničkom potpisu odnose na dio kojim se utvrđuju obveze davatelja usluga certificiranja, te na odredbe vezane za davatelja usluga certificiranja sa sjedištem u inozemstvu, kao i na na odredbe koje propisuju dobrovoljnu akreditaciju davatelja usluga certificiranja.

Odbor je bez rasprave jednoglasno (s 8 glasova ”ZA”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći

Z A K L J U Č A K

Podržava se donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom potpisu.


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Nenad Stazić, predsjednik Odbora.

 

PREDSJEDNIK ODBORA

Nenad Stazić