Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima, s Konačnim prijedlogom, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 128

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 7. travnja 2021. godine, raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima, s Konačnim prijedlogom, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 128, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 25. ožujka 2021. godine.

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora, na temelju Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predmetni prijedlog kao zainteresirano  radno tijelo. 
 U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je iznio da se ovim izmjenama i dopuni Zakona dorađuju odredbe važećeg Zakona o lokalnim izborima koje se odnose na zabranu kandidiranja na lokalnim izborima u odnosu na odredbe zakona kojim se propisuju kaznena djela i kaznenopravne sankcije. Predloženim Zakonom pooštravaju se uvjeti po kojima birači i političke stranke smiju kandidirati osobe za člana predstavničkog tijela, kao i za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovog zamjenika, te se zabrana kandidiranja proširuje na počinitelje svih kaznenih djela propisanih Kaznenim zakonom.
Također, ovim Zakonom razrađuju se zakonske odredbe kojima se propisuje prestanak mandata člana predstavničkog tijela, odnosno općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika, te se ujedno otklanjaju nejasnoće i preciziraju zakonske odredbe kojima se utvrđuje prestanak mandata zbog pravomoćne sudske presude kojom je osoba osuđena na kaznu zatvora ili mu je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom.
    
  Bez rasprave, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru  da donese 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Miro Totgergeli, potpredsjednik Odbora. 

POTPREDSJEDNIK ODBORA 
MIRO TOTGERGELI