Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Prijedlogu zakona izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, P.Z. br. 644

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 35. sjednici održanoj 10. srpnja 2019. godine razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koji je Hrvatskom saboru podnio Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a, aktom od 9. svibnja 2019. godine.

Odbor je navedeni Prijedlog raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbama članaka 87. i 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju, predstavnica predlagatelja istaknula je kako je intencija predlagatelja da se postigne ravnoteža očeva i majki u skrbi o novorođenom djetetu, što predlažu postići uvođenjem obveznog očevog dopusta u trajanju od deset dana tijekom prvih 70 dana života novorođenčeta, kao i roditeljskim dopustom oca u trajanju od dva mjeseca, istovremeno s trajanjem majčinog roditeljskog dopusta, ili pak odvojeno od tog vremena ako obitelji tako više odgovara.

Nadalje, želja im je postići i jednakopravan tretman i prava posvojitelja i posvojenika u slučajevima kada se posvaja dijete starije od osam godina. U tom smislu predlažu ostvarivanje prava na roditeljski dopust i kada je dijete starije od osam godina, kao i pravo na novčanu potporu, bez obzira je li isto iskoristio biološki roditelj prilikom djetetova rođenja.

Također, predstavnica preslagatelja istaknula kako je u proceduru upućen i amandman predlagatelja, kojim se predviđa stupanje na snagu s danom 1. siječnja 2020. godine, obzirom da je Prijedlog zakona predviđao datum koji je već prošao (1. srpnja 2019. godine).

Članovi Odbora su glasovali o sljedećem zaključku: "Predlaže se Hrvatskome saboru da prihvati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama", koji je odbijen većinom glasova (3 glasa ZA, 1 SUZDRŽAN i 5 glasova PROTIV).

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Nadu Turinu-Đurić.

PREDSJEDNICA ODBORA
Nada Turina-Đurić