Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

Izvješće Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije o Prijedlogu nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora raspravio je na 5. sjednici održanoj 22. siječnja 2021. godine Prijedlog nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, koju je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. siječnja 2021. godine. Odbor je raspravu o navedenom prijedlogu proveo u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno odredbi članka 101. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske naglasila je uvodno da je Nacionalna razvojna strategija prvi krovni strateški dokument ovakve vrste s dugoročnom vizijom razvoja Hrvatske. Ona će biti temelj za planiranje Državnog proračuna te programiranje korištenja europskih sredstava ali, naglasila je, ona nije bila uvjet za korištenje sredstava iz novog financijskog okvira EU. U nastavku izlaganja, predstavnica predlagatelja upoznala je članove Odbora s procesom donošenja, postavljenim strateškim ciljevima strategije te s planiranim učinkom na reduciranje broja strateških akata na nižim razinama.

U raspravi koja je uslijedila, izneseno je niz prijedloga. Govoreći o strateškom cilju ''Jačanje regionalne konkurentnosti'', član Odbora zatražio je pojašnjenje razvoja lokalnih zajednica na temelju poljoprivrednih djelatnosti, posebno u područjima gdje je poljoprivredna proizvodnja bitno otežana. Također, upućeno je pitanje financijskog kapaciteta osnivača osnovnih i srednjih škola za adaptaciju i sanaciju zgrada škola koja je nužna ukoliko se žele ispuniti ciljevi u području obrazovanja. U odgovoru na ovo pitanje, pojašnjeno je da se provode intenzivne aktivnosti, u suradnji s lokalnom zajednicom, kako bi se osigurala što veća sredstva iz europskih fondova za izgradnju ili adaptaciju infrastrukture. Osvrnuvši da na ambiciozno postavljen cilj za npr. postotak recikliranog komunalnog otpada, član Odbora rekao je da Strategiji nedostaju jasno planirani koraci kako ispuniti zadane ciljeve, na što je odgovoreno da će odgovor na ovo pitanje biti sadržan u planu gospodarenja otpadom koji je u procesu izrade u nadležnom ministarstvu. Pojašnjeno je da su svi zadani ciljevi oblikovani u okviru nadležnih resora koji će biti i zaduženi za praćenje provedbe.

U daljnjoj raspravi, članica Odbora ocijenila je financiranja izrade Strategije preskupim, a otvorila je i pitanje autora teksta te kriterija prema kojima su se određivale ciljne vrijednosti. Pozdravljeni su ciljevi u školstvu no zatraženo je objašnjenje planiranih izvora financiranja. U odgovoru na postavljena pitanja, predstavnica Vlade RH pojasnila je da je sa Svjetskom bankom potpisan ugovor o izradi analitičkih podloga, čije financiranje realizirano iz sredstava programa tehničke pomoći OP Konkurentnost i kohezija, naglasivši pritom da je sam tekst ovog strateškog dokumenta plod rada službenika u ministarstvima i drugim tijelima javne uprave. Najodgovornije tijelo jest Upravljački odbor čiji je sastav određen Odlukom Vlade RH i on je poznat javnosti.

Otvoreno je i pitanje poticanja demografije, pri čemu je član Odbora apelirao da je potrebno obratiti veću pozornost na demografska kretanja hrvatskog naroda u BIH te općenito na položaj i budućnost Hrvata u toj i ostalim državama. Potencijal iseljeništva je velik, zaključio je, te je potrebno veće napore usmjeriti u tom pravcu. U okviru teme o demografiji, članovi Odbora otvorili su i raspravu o starenju stanovništva što uzrokuje povećanje potrebe za smještajnim kapacitetima u domovima za starije sugrađane.

U razgovoru je također naznačena važnost transparentne provedbe Strategije, što je predviđeno i dostavljanjem godišnjih izvješća Hrvatskome saboru. Pohvaljena je koncepcija strateškog cilja ''Konkurentno i inovativno gospodarstvo'', u okviru koje je posebno naglašena diversifikacija, digitalizacija i jačanje otpornosti gospodarstva. Bilo je riječi i o poticanju zdravstvenog turizma te o mogućnost povlačenja europskih sredstava za te projekte.

Predsjednik Odbora zaključno je rekao da je ova Strategija okvir i treba ju tako iščitavati, pohvalivši pritom sveobuhvatnost, ambicioznost i preciznost ciljeva. ''Ne smije se zaboraviti'' dodao je ''da ona predviđa i izradu 79 sektorskih dokumenata koji će razraditi pojedina područja''.  
Nakon provedene rasprave, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora je većinom glasova (s 9 glasova ''za'' i 2 ''protiv'') odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese 

Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Marka Pavića, predsjednika Odbora. 

PREDSJEDNIK ODBORA
mr. sc. Marko Pavić