Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o nadzoru državne granice, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 356

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 40. sjednici, održanoj 15. rujna 2022., u objedinjenoj raspravi (od P.Z. br. 334. do P.Z. br. 357.) razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o nadzoru državne granice, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 356, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. kolovoza 2022.       

Sukladno članku 69. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je zakonski prijedlog razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela.   
 
Uvodno se predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, ukratko osvrnuo na akte koji uređuju proces uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, te slijedom toga i na niz aktivnosti koje je potrebno provesti radi pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva tom procesu, a koje traže izmjenu niza zakona i podzakonskih propisa koji sadržavaju odredbe povezane s kunom.

Važeći Zakon o nadzoru državne granice sadrži prekršajne odredbe kojima je propisano sankcioniranje pravnih i fizičkih osoba za ponašanja suprotna njegovim odredbama. Kao prekršajne sankcije propisane su novčane kazne čiji je iznos izražen u kunama. U procesu prilagodbe pravnog okvira Republike Hrvatske uvođenju eura kao službene valute potrebno je u tom Zakonu zamijeniti iznose novčanih kazni koji su izraženi u kunama na način da budu izraženi u eurima.

Nakon rasprave, jednoglasno, s 10 glasova „ZA“, Odbor predlaže Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE.


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Mario Kapulica, potpredsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA

Siniša Hajdaš Dončić