Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova, P. Z. E. br. 68

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 25. sjednici održanoj 13. lipnja 2017., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova, P. Z. E. br. 68, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 11. svibnja 2017.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4.  Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

5. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Davora Vlaovića, potpredsjednika Odbora za zakonodavstvo


 
 POTPREDSJEDNIK ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

 Davor Vlaović