Odbor za financije i državni proračun

Zaključak Odbora za financije i državni proračun o objedinjenoj raspravi o izvještajima o radu obveznih mirovinskih fondova

Na temelju članka 44. stavka 6. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za financije i državni proračun je na 4. sjednici održanoj 30. rujna 2020. donio sljedeći

Z A K L J U Č A K

Predlaže se Hrvatskome saboru da se o Izvještaju o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2019. godinu, Izvještaju o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2019. godinu, Izvještaju o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2019. godinu i Izvještaju o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2019. godinu provede objedinjena rasprava i na sjednici Hrvatskoga sabora.

                            
                                                                                              PREDSJEDNICA  ODBORA
                                           Grozdana Perić, dipl. oec.