6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 97

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
19 June 2008

Dana 17. lipnja 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (jednoglasno, 117 glasova "za").
Rasprava je zaključena 18. lipnja 2008.
Zakon je donesen na 5. sjednici 19. lipnja 2008. (84 glasa "za", 1 "protiv", 1 "suzdržan").

Vezane informacije: