10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2020. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
15.07.2021.
Datum izglasavanja:
15.07.2021.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 23. lipnja 2021.
Izvješće je prihvaćeno na 7. sjednici, 15. srpnja 2021. (111 glasova "za", 2 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: