10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2019. GODINU - podnositelji: Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
15.10.2021.
Datum izglasavanja:
15.10.2021.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 24. rujna 2021.
Izvješće je prihvaćeno na 8. sjednici, 15. listopada 2021. (76 glasova "za", 37 "protiv", 5 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: