6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, drugo čitanje, P. Z. E. br. 80

Datum zaključenja rasprave:
Rasprava je zaključena 8. srpnja 2008.
Zakon je donesen na 5. sjednici 15. srpnja 2008. (78 glasova "za", 44 "protiv", 3 "suzdržana").

Vezane informacije: