19., zatvorena, sjednica Odbora za ratne veterane

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 18. sjednice Odbora;
1. Izvješće glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2018. godini - podnositelj: glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske;
2. Izvješće o radu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2017. godinu – podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske;
3. Razno.