50. sjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 49. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O SIGURNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 819; 
2. PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU INFORMACIJA O MULTIMODALNIM PUTOVANJIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 820;
3. RAZNO.