79. sjednica Odbora za gospodarstvo

dvorana Ivana Mažuranića, YouTube prijenos

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika sa 78. sjednice;            
1. a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2020/740 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 25. SVIBNJA 2020. O OZNAČIVANJU GUMA S OBZIROM NA UČINKOVITOST POTROŠNJE GORIVA I DRUGE PARAMETRE, IZMJENI UREDBE (EU) 2017/1369 I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 1222/2009, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 624 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. RAZNO.

Izravan prijenos dostupan je putem saborskoga YouTube kanala na adresi: https://www.youtube.com/watch?v=jOAC2Lf5q3Q