Predsjednik Odbora za pravosuđe Mišel Jakšić sudjeluje na 2. međuparlamentarnom sastanku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) Europskog parlamenta - otkazano -

videokonferencija

Tema sastanka je evaluacija Agencije za suradnju u kaznenom pravosuđu – EUROJUST.