Članovi Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina primili visoku povjerenicu OESS-a za nacionalne manjine Astrid Thors

Zagreb - Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin te članovi Odbora Milorad Pupovac, Marko Sladoljev i Ivan Radić primili su visoku povjerenicu OESS-a za nacionalne manjine Astrid Thors. 

Glavne teme sastanka bile su provođenje zakonskog okvira kojim se uređuju prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na primjenu Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina te kurikularna reforma s naglaskom na obrazovanju nacionalnih manjina. 

Visoka povjerenica OESS-a za nacionalne manjine Astrid Thors istaknula je dugu tradiciju Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru te dodala da ima znatan utjecaj u praćenju ostvarivanja prava nacionalnih manjina utvrđenih Ustavom RH i zakonima. 

Govoreći o primjeni zakona o pravima nacionalnih manjina, predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin istaknuo je da je situacija vrlo kompleksna te dodao da se razina netolerancije i diskriminacije prema nacionalnim manjinama podigla u posljednje vrijeme. 

Član Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Milorad Pupovac kazao je da se u primjeni Ustavnoga zakona i drugih zakona o pravima nacionalnih manjina ne bilježi napredak nego određeni izazovi. Vezano uz Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina istaknuo je da su pretpostavke za provođenje Zakona otežane, posebice na razini lokalnih vlasti. Kada je riječ o kurikularnoj reformi, podsjetio je na važnost stručne i javne rasprave u koju su uključeni svi relevantni subjekti kao i predstavnici nacionalnih manjina. – Uime srpske nacionalne manjine voljeli bismo da u sadržajima kurikularne reforme ima manje etnocentrizma, a što je moguće više multikulturalizma, a navedena reforma je otvorila vrata tome, kazao je Pupovac.  

Povjerenica OESS-a za nacionalne manjine Astrid Thors zaključno je istaknula važnost dijaloga i dogovora između nacionalnih manjina i aktualne Vlade u provođenju ukupnih manjinskih prava.
 

Autor: Služba za medije