COSAC raspravljao o TTIP-u i ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji

Riga – Drugi dan sastanka Konferencije odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC) nastavljen je u utorak raspravama o europskoj trgovinskoj politici s naglaskom na pregovore o sklapanju ugovora o slobodnoj trgovini između EU-a i SAD-a te o ulozi nacionalnih parlamenata u procesu donošenja odluka na europskoj razini. Na sastanku sudjeluju i članovi Odbora za europske poslove Peđa Grbin i Ingrid Antičević Marinović.

Povjerenica Europske komisije za trgovinu Cecilila Malmström govorila je o europskoj trgovinskoj politici, s posebnim osvrtom na ulogu nacionalnih parlamenata u sklapanju europskih trgovinskih sporazuma. Zaključila je da će odluka o sklapanju TTIP-a u konačnici biti odluka država članica, tj. njihovih nacionalnih parlamenata.

Predsjednica Odbora za zakonodavstvo i članica Odbora za europske poslove Ingrid Antičević Marinović rekla je da se transparentost pregovora o TTIP-u povećala Komisijinom objavom činjeničnog prikaza i pregovaračkih stajališta, no kako često u javnim raspravama o ovom sporazumu dominiraju pojedine skupine koje preuveličavaju moguće negativne učinke TTIP-a. Istaknula je kako je zadaća i europskih i nacionalnih dužnosnika javnosti govoriti istinu o ovom sporazumu, koji vidi kao test vjerodostojnosti Europske unije. Zaključila je kako je vjerodostojnost moguće ostvariti jedino istinom, a ne njezinim prešućivanjem.

U nastavku sastanaka razgovaralo se o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, s posebnim osvrtom na mogućnosti koje pružaju postojeći mehanizmi sudjelovanja u europskim poslovima. Sudionici su se složili o važnosti međusobne koordinacije i razmjene informacija, a podržali su i mogućnost uvođenja novog instrumenta, takozvanog zelenog kartona, koji bi nacionalnim parlamentima omogućio poticanje Europske komisije na zakonodavnu inicijativu.

Sastanak je zaključen usvajanjem Doprinosa COSAC-a, dokumenta koji obuhvaća glavne poruke sastanka te Izjave kojom se osuđuje zabrana ulaska u Rusku Federaciju nizu europskih dužnosnika, uključujući tridesetak članova Europskoga parlamenta i zastupnika nacionalnih parlamenata. 

Autor: Odbor za europske poslove