Daniel Mondekar održao sastanak s nizozemskim dužnosnikom Robertom de Grootom

Zagreb – Predsjednik Odbora za europske poslove Daniel Mondekar sastao se danas s direktorom Opće uprave za europsku suradnju nizozemskog Ministarstva vanjskih poslova Robertom de Grootom. 

Sugovornici su razmijenili mišljenja o aktualnim temama europskih politika, među ostalim o pregovorima EU-a i SAD-a o Partnerstvu za transatlantsku trgovinu i ulaganja (TTIP). – Iako među državama članicama EU-a i raznim političkim i nevladinim grupacijama ima dosta otpora prema TTIP-u, smatramo da će tim ugovorom Europska unija prosperirati, rekao je Robert de Groot. 

Govorilo se i o načelu supsidijarnosti pri čemu je de Groot istaknuo kako u Nizozemskoj vlada nezadovoljstvo jačinom nacionalnoga parlamenta u odnosu na Europski parlament. Spomenuo je također da Odbor za europske poslove nizozemskoga parlamenta nema dovoljno veliku ulogu u pitanjima koja se tiču europskih politika kao što ima Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora, o čijem ga je radu Mondekar detaljno informirao.

- Nizozemska će se tijekom predsjedanja Vijećem Europske unije od 1. siječnja 2016. godine usredotočiti na Program rada Europske komisije i  zakonodavne postupke EU-a, rekao je de Groot. S tim u vezi Mondekar i de Groot složili su se da bi trebalo potaknuti intenzivniju, izravnu suradnju radnih tijela nacionalnih parlamenata država članica o važnim temama i inicijativama EU-a, što će ujedno doprinijeti i jačanju pozicije nacionalnih parlamenata u odnosu na institucije EU-a.
 

Autor: Služba za medije