Daniel Mondekar primio dužnosnika švedske Vlade Johana Kraffta

Zagreb - Predsjednik Odbora za europske poslove Daniel Mondekar sastao se danas s voditeljem Odjela za poslove Europske unije u Uredu predsjednika Vlade Kraljevine Švedske Johanom Krafftom. 

Dosadašnja hrvatska praksa u procesu suradnje Hrvatskoga sabora i Vlade RH u europskim poslovima te stajališta hrvatske strane o ulozi nacionalnih parlamenata u EU-u bili su u središtu interesa voditelja Odjela za poslove EU-a pri švedskoj vladi Johana Kraffta tijekom sastanka s predsjednikom saborskoga Odbora za europske poslove Danielom Mondekarom.

Mondekar je upoznao švedskoga dužnosnika s načinom rada hrvatskih državnih institucija na području europskih politika pri čemu je posebno istaknuo odredbe Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima koji je pravni okvir za suradnju vlade i parlamenta u tom području. Govorio je i o djelokrugu rada i ovlastima Odbora za europske poslove te istaknuo ulogu odbora u razmatranju  dokumenata Europske unije i stajališta Republike Hrvatske o dokumentima EU-a kao i u razmatranju izvješća Vlade o sastancima Vijeća Europske unije. – Odbor za europske poslove, među ostalim, nastoji aktualne europske teme poput Partnerstva za transatlantsku trgovinu i ulaganja (TTIP) ili jedinstvenoga digitalnog tržišta što više približiti javnosti organiziranjem okruglih stolova i tematskih sjednica, dodao je Mondekar.   

Govoreći o švedskim iskustvima, Krafft je istaknuo kako je intenzivna suradnja vlade i parlamenta u europskim poslovima izuzetno važna, posebice zbog jačanja povjerenja građana u izabrane predstavnike vlasti. – Švedska je prije deset godina oformila Središnji ured za europske poslove pri švedskoj Vladi i izdvojila ih iz djelokruga rada Ministarstva vanjskih poslova, rekao je Krafft. - Mišljenja smo da su europski poslovi po svojoj prirodi više vezani uz unutarnju nego uz vanjsku politiku, pojasnio je. Osvrnuvši se na načelo supsidijarnosti, istaknuo je kako je potrebno kod građana osvijestiti činjenicu da je donošenje odluka o implementaciji Radnoga programa EK-a za svaku članicu EU-a često kompromis između nacionalnih prioriteta i prioriteta EU-a.    
 

Autor: Služba za medije