Dražen Đurović sudjeluje na seminaru o ciljevima održivoga razvoja za parlamente Srednje i Istočne Europe

Bukurešt - Predsjednik Izvršnoga odbora nacionalne skupine Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji (IPU) Dražen Đurović sudjeluje na Regionalnome seminaru o ciljevima održivoga razvoja za parlamente Srednje i Istočne Europe koji se održava od 15. do 16. lipnja u organizaciji IPU-a i Parlamenta Rumunjske.

Seminar je otvoren obraćanjima domaćina sastanka,  predsjednika Odbora za vanjsku politiku Zastupničkoga doma Parlamenta Rumunjske Lászlóa Borbélyija, potpredsjednika Interparlamentarne unije Robeta del Picchije i rumunjske ministrice okoliša, voda i šuma Graţiele Leocadie Gavrilescu. Tijekom otvaranja sudionicima su prenesene i poruke predsjednika Zastupničkoga doma Parlamenta Rumunjske Valeriua Ştefana Zgonee te premijera Rumunjske Victora Ponte.

Na dvodnevnome seminaru parlamentarci i predstavnici međunarodnih institucija i civilnoga društva razmjenjuju mišljenja i konkretne strategije o značajnoj ulozi koju parlamenti mogu odigrati u provedbi ciljeva održivoga razvoja (SDG - Sustainable Development Goals), kao i o načinima na koje ovi budući globalni ciljevi mogu doprinijeti napretku u Srednjoj i Istočnoj Europi. Poseban je naglasak stavljen na raspravu o tome kako prepoznati i najbolje prilagoditi ove ciljeve regionalnim i nacionalnim ciljevima te kako izgraditi snažnu parlamentarnu potporu za njihovu provedbu na nacionalnoj razini, iskorištavajući pri tome regionalne posebnosti. Teme o kojima se raspravlja na seminaru uključuju i ravnopravnost spolova kao ključni čimbenik održivoga razvoja, smanjenje rizika od katastrofa i klimatskih promjena putem provedbe ciljeva održivoga razvoja te uključivanje parlamenata i civilnoga društva kako bi se osigurala potpora nadzoru napretka provedbe ovih ciljeva.

Dražen Đurović istaknuo je kako se Hrvatska u Otvorenoj radnoj skupini za ciljeve održivoga razvoja Opće skupštine UN-a aktivno zalagala za prioritete EU-a. – Posebno smo istaknuli područje mira i sigurnosti, vladavinu prava, dobru vladavinu, demokraciju, transparentnost i zaštitu ljudskih prava, posebice prava žena, djece te drugih ugroženih skupina, kazao je. Također se osvrnuo na velik nerazmjer u distribuciji svjetskoga bogatstva te istaknuo smanjenje nejednakosti između i unutar zemalja kao jedan od najvažnijih ciljeva održivoga razvoja.

O provedbi ciljeva održivoga razvoja također se raspravljalo na 132. zasjedanju Skupštine Interparlamentarne unije u Vijetnamu u ožujku ove godine, a održivi razvoj ujedno će biti i središnja tema Četvrte svjetske konferencije predsjednika parlamenata koja će se u rujnu ove godine održati u New Yorku. Ovaj sastanak predsjednika parlamenata dio je serije konferencija na visokoj razini koji vode do Sastanka na vrhu UN-a. Na njemu će se krajem rujna proglasiti ciljevi održivoga razvoja kojima će se u svome radu voditi međunarodna zajednica sljedećih 15 godina.  
 
 

Autor: Ured za međunarodne i europske poslove