Hrvatski sabor 1. srpnja preuzima predsjedanje Parlamentarnom skupštinom SEECP-a

Sofija – Voditelj Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi (PS SEECP) Lucian Vukelić i član Izaslanstva Vedran Babić sudjelovali su u radu treće plenarne sjednice PS SEECP-a koja je održana 10. i 11. lipnja u Bugarskoj o temi „20 godina SEECP-a: regija - nove stvarnosti i zajedničke perspektive“.

Saborsko izaslanstvo u svom je obraćanju istaknulo kako je SEECP postao vodeći forum u Jugoistočnoj Europi za razmjenu iskustava u području usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom EU-a te da je upravo to primarni cilj koji zemlje članice Unije moraju prenijeti sudionicama SEECP-a koje još nisu članice, kako bi njihov proces pridruživanja bio što jednostavniji i bezbolniji. 

Hrvatski su zastupnici napomenuli kako će prioriteti hrvatskoga predsjedanja Parlamentarnom skupštinom SEECP-a biti potpora zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU-u, daljnji rad na jačanju vidljivosti Skupštine, zajedništvo u borbi protiv terorizma, očuvanje ljudskih i manjinskih prava te infrastrukturna i energetska povezanost. 

Na sjednici je usvojena završna deklaracija u kojoj se, između ostaloga, podupire suradnja PS SEECP-a s Europskim parlamentom u obliku zajedničkih rasprava, razmjene stajališta i informacija, sudjelovanja na seminarima i konferencijama o temama od zajedničkog interesa, a s ciljem ubrzanja pristupanja Uniji zemljama nečlanicama. 

Uz deklaraciju, na sjednici su usvojeni i radni program za hrvatsko predsjedanje 2016. - 2017. te izvješća i rezolucije glavnih odbora. U sklopu zasjedanja održana je i svečanost dodjele nagrada pobjednicima za najbolji esej o temi „Mladi Jugoistočne Europe za blagostanje regije“. 

Narodno sobranje Republike Bugarske 1. srpnja 2015. pod sloganom „SEECP – 20 ključnih godina regionalne suradnje“ započelo je parlamentarno predsjedanje SEECP-om, a 1. srpnja ove godine predat će predsjedanje Hrvatskomu saboru na godinu dana. 

Prema Poslovniku PS SEECP-a, voditelj je parlamentarnoga izaslanstva predsjednik parlamenta, koji vrši i dužnost predsjednika Skupštine, te je, sukladno s time, od 1. srpnja 2016. predsjednik Hrvatskoga sabora Željko Reiner novi predsjednik Parlamentarne skupštine SEECP-a.

Parlamentarna skupština SEECP-a formalno je osnovana na inauguracijskoj sjednici održanoj 2014. godine u Rumunjskoj, a okuplja 13 zemalja sudionica: Albaniju, BiH, Bugarsku, Crnu Goru, Grčku, Hrvatsku, Makedoniju, Moldovu, Rumunjsku, Sloveniju, Srbiju, Tursku i Kosovo. 

Još nisu određeni sjedište tajništva i proračun Skupštine jer nije postignut konsenzus svih sudionica. Izaslanstvo Hrvatskoga sabora istaknulo je na plenarnoj sjednici kako bi se  trebalo voditi širim interesima i ciljevima Parlamentarne skupštine imajući na umu poštivanje stajališta i proračunskih kapaciteta svih sudionica PS SEECP-a.
 

Autor: Ured za međunarodne i europske poslove