Hrvatski sabor izdao publikaciju "Zastupnici 7. saziva, 2011. - 2015."

Zagreb - U izdanju Hrvatskoga sabora objavljena je publikacija “Zastupnici 7. saziva, 2011. - 2015.”

Publikacija donosi cjelovit pregled zastupničke strukture u 7. sazivu Hrvatskoga sabora (22. prosinca 2011. - 28. prosinca 2015.). Osim sustavnoga prikaza 212 zastupnika 7. saziva, publikacija donosi informacije o čelništvu Sabora, parlamentarnim strankama, klubovima zastupnika, radnim tijelima, ulozi Sabora u razdoblju koje je prethodilo stupanju Republike Hrvatske u članstvo Europske unije i nakon stupanja u članstvo te o izaslanstvima i međuparlamentarnim skupinama prijateljstva. 

Usto, publikacija o sazivu prvi put donosi iscrpan statistički prikaz zastupničke strukture u trima vremenskim odrednicama: na temelju rezultata izbora, pri konstituiranju te pri zaključenju 7. saziva Sabora. Zastupnička struktura statistički je obrađena po sljedećim pokazateljima: stranačkoj pripadnosti, obrazovnoj, dobnoj i spolnoj strukturi te prethodnom parlamentarnom iskustvu. 

Cjelovitu publikaciju moguće je slobodno preuzeti putem poveznice http://www.sabor.hr/aktualno te se njome koristiti u skladu s odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine 167/2003, 79/2007, 125/2011, 80/2011, 141/2013, 127/2014).
 

Autor: Služba za medije