Hrvatski sabor preuzeo predsjedanje Parlamentarnom skupštinom SEECP-a

Zagreb - Republika Hrvatska je 1. srpnja 2016. od Bugarske preuzela jednogodišnje, rotirajuće predsjedanje Procesom suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP). 

Tom je prigodom predstavljeno pet osnovnih načela hrvatskoga predsjedanja: solidarnost, potpora zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU-u, povezivanje jugoistočne Europe, jačanje političkoga dijaloga i energetska sinergija. Istaknuta su i tri prioritetna područja: znanost i obrazovanje, energetika te korištenje oružanih snaga u civilnim kriznim situacijama. Geslo hrvatskoga predsjedanja SEECP-om je: „Povezanost. Komunikacija. Suradnja.“ 

SEECP djeluje i na parlamentarnoj razini te je sukladno s tim Hrvatski sabor od bugarskoga Narodnog sobranja preuzeo predsjedanje Parlamentarnom skupštinom Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi, čijim predsjednikom sada postaje predsjednik Hrvatskoga sabora. U uvodnome pismu predsjednicima parlamenata zemalja sudionica SEECP-a predsjednik Hrvatskoga sabora Željko Reiner predstavio je prioritete hrvatskoga predsjedanja Parlamentarnom skupštinom te istaknuo važnost daljnjega rada na institucionalizaciji i jačanju vidljivosti Skupštine, kao i jačanju rada triju glavnih odbora (Odbora za gospodarstvo, infrastrukturu i energetiku, Odbora za pravosuđe, unutarnje poslove i sigurnosnu suradnju te Odbora za socijalni razvoj, obrazovanje, istraživanje i znanost). Kao prioritete predsjedanja Hrvatskoga sabora Skupštinom Reiner je naveo jačanje suradnje Skupštine s drugim međuparlamentarnim skupštinama, Europskim parlamentom i Vijećem za regionalnu suradnju (RCC), kao i pružanje potpore zemljama sudionicama za članstvo u EU-u i NATO-u. 

Hrvatski će sabor, u skladu s usvojenim Programom rada 2016. - 2017., u sljedećih godinu dana organizirati barem dva sastanka Stalnoga odbora Parlamentarne skupštine, dva sastanka glavnih odbora te plenarno zasjedanje Skupštine. 

Parlamentarna skupština SEECP-a osnovana je na inauguracijskoj sjednici održanoj 2014. godine u Rumunjskoj, a okuplja 13 zemalja sudionica: Albaniju, BiH, Bugarsku, Crnu Goru, Grčku, Hrvatsku, Makedoniju, Moldovu, Rumunjsku, Sloveniju, Srbiju, Tursku te Kosovo. Primarni je cilj Parlamentarne skupštine SEECP-a jačanje suradnje i usklađivanje napora između parlamenata svih država sudionica radi promicanja i daljnjega osiguranja mira, sigurnosti, stabilnosti, solidarnosti i dobrosusjedske suradnje u regiji u interesu svojih građana te Europe općenito. 
 

Autor: Ured za međunarodne i europske poslove/Služba za medije