Jean-Marc Sauvé održao predavanje o ulozi Državnoga savjeta Francuske Republike

Zagreb – Predavanje Jean-Marca Sauvéa, predsjedatelja Državnoga savjeta Francuske Republike, o temi "Izrada zakona, savjetovanje institucija: Koja je uloga Državnog savjeta?" održano je u Hrvatskome saboru, u organzaciji voditelja Hrvatsko-francuske međuparlamentarne skupine prijateljstva Srećka Gvozdena Flege i francuske veleposlanice Michèle Boccoz te uz nazočnost ministra Uprave Arsena Bauka. Predavanje je privuklo brojne sudce i predstavnike Ustavnoga suda, Visokoga upravnog suda, Vlade i ministarstava, profesore i dekane pravnih fakulteta, zastupnike i službenike Hrvatskoga sabora. 

S oko 300 članova i 350 službenika Državni savjet (Conseil d'Etat) jedno je od najvažnijih tijela francuske državne uprave. Savjetuje Vladu i parlament o izradi zakona, pravilnika i uredbi u fazi nacrta prije sama donošenja. Također odgovara na upite Vlade o pravnim poslovima i provodi studije na zahtjev Vlade ili na vlastitu inicijativu o administrativnim i javnim politikama. Državni savjet osigurava djelovanje francuske administracije u skladu sa zakonom, stoga se smatra jednim od glavnih jamaca vladavine prava u Francuskoj.

- Ujedinjujući svoje dvije funkcije – savjetodavnu i sudbenu - Državni savjet doprinosi kvaliteti javnoga upravljanja, istaknuo je Sauvé na početku s izlaganja. Državni savjet ima pet specijaliziranih savjetodavnih odjela: za unutarnja pitanja, financijska pitanja, javne radove, socijalna te administrativna pitanja. Iako mišljenja Državnoga savjeta nisu obvezujuća, francuska Vlada ih uglavnom poštuje u praksi. – Pravna sigurnost, jasnoća, predvidivost te pouzdanost zakonskih i drugih akata glavni su postulati djelovanja Državnoga savjeta, rekao je Sauvé.

Od oko 145 nacrta tekstova, koje Državni savjet pregledava i provjerava godišnje, jedna su trećina nacrti zakona, dok su dvije trećine različiti regulatorni tekstovi. Državni savjet prilikom pregledavanja nacrta tekstova posebnu pozornost posvjećuje trima kriterijima: kvaliteti i pravnoj valjanosti teksta te pravno-upravnim prilikama u sklopu kojih se tekst predlaže. – Vrlo je bitno pisati pravno prihvatljive tekstove, bez ikakve mogućnosti dvosmislenosti zakona, koji ne smiju zanemarivati svoj ustavni cilj, a sve to uz puno poštivanje nacionalne pravne sigurnosti, uzimajući pritom u obzir i europsko i međunarodno pravo i norme, naglasio je Sauvé. K tome se Državni savjet također vodi načelom pravne predostrožnosti te upozorava na moguće pravne rizike, provjerava uvjete praktične provedbe akata te njihove učinkovitosti s obzirom na postavljene ciljeve. Od 2008. godine francuska Vlada uz nacrt akta dužna je na procjenu dati i njegov pravni, socijalni i gospodarski učinak. Državni savjet tako osobitu pozornost posvećuje financijskim i gospodarskim posljedicama predloženih akata. Sve do 2015. godine mišljenja Državnoga savjeta nisu bila javno dostupna, no odlukom francuskoga predsjednika Françoisa Hollandea iz siječnja javnosti su sada dostupna proširena mišljenja Savjeta.

Uz svoju savjetodavnu funkciju Državni savjet ima i najvišu administrativnu jurisdikciju, krajnji je arbitar u slučajevima koji se odnose na izvršnu vlast, lokalne vlasti, nezavisne javne vlasti, agencije javne uprave ili bilo koje druge agencije s javnim ovlastima. Njegova jurisdikcija među ostalim pokriva sporove vezane za javne slobode, poreze, javne ugovore, javno zdravlje, pravila natjecanja, zaštitu okoliša, urbanizam i regionalni razvoj. Ujedno upravlja radom upravnih i prizivnih sudova te je mjerodavan za gotovo 2.800 sudaca i službenika tih sudova.

Jean-Marc Sauvé na čelu je Državnoga savjeta od 2006. godine. Usto predsjeda i Komisijom za financijsku transparentnost u političkome životu, neovisnim tijelom zaduženim za nadzor imovine dužnosnika; Upravnim vijećem Nacionalne škole za javnu upravu (ENA); te Odborom osnovanim na temelju Lisabonskoga ugovora i zaduženim za procjenu kandidatura za mjesto sudca na Europskome sudu pravde.
 

Autor: Služba za medije