Maras sudjelovao na konferenciji „Energetsko siromaštvo u jugoistočnoj Europi“

Bruxelles – Predsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prirode Gordan Maras sudjelovao je na konferenciji „Energetsko siromaštvo u jugoistočnoj Europi“ koju su zajednički organizirali partneri u okviru projekta REACH (Reduce Energy use And Change Habits – Smanji potrošnju energije i promijeni navike) i zastupnik Davor Škrlec (Zeleni, HR). 

Cilj je konferencije bio skrenuti pozornost zastupnika Europskoga parlamenta, stručne zajednice, civilnoga društva i zainteresirane javnosti na posebnosti i težinu energetskoga siromaštva na području jugoistočne Europe. Naime, procjenjuje se da je više od 30 posto kućanstava država s područja jugoistočne Europe energetski siromašno, odnosno imaju poteškoće zadovoljiti osnovne potrebe za energijom. 

Zadaća je projekta REACH podići svijest o energetskome siromaštvu kao problemu koji zahtijeva strukturna rješenja na lokalnoj, nacionalnoj i na razini Europske unije te doprinijeti smanjenju energetskoga siromaštva na praktičnoj i strukturnoj razini te osnažiti energetski siromašna kućanstva, potaknuti ih da štede energiju i promijene navike. 
  
 
 

Autor: Ured za međunarodne i europske poslove