Održana sjednica s temom "Odnos i suradnja Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave po pitanjima dugotrajnog rješavanja predmeta"

Zagreb – U Saboru je održana tematska sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  o odnosu i suradnji Državnoga ureda za upravljanje državnom imovinom i jedinica lokalne i područne samouprave o dugotrajnom rješavanju predmeta. 

Na početku sjednice sudionicima se uvodno obratio član Odbora Damir Mateljan koji je pojasnio svrhu održavanja ove tematske sjednice, a to je pronalaženje rješenja za bolju učinkovitost u rješavanju predmeta na svim razinama kako bi se potaknuo gospodarski razvitak i bolji život građana u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
 
Zamjenik predstojnika Državnoga ureda za upravljanje državnom imovinom Alen Čičak u svojem je obraćanju predstavio rad DUUDI-ja od njegova osnutka i probleme s kojima se u svojem radu ovaj Ured susreće. Posebno je pritom istaknuo velik broj zaostalih predmeta koji je naslijeđen od Agencije za upravljanje državnom imovinom. Istaknuo je također kako je u Strategiji upravljanja državnom imovinom 2013. – 2017. posebno istaknuto rješavanje pitanja upravljanja imovinom u jedinicama lokalne samouprave te sukladno s tim DUUDI nastoji što prije rješavati predmete koji stižu iz jedinica lokalne samouprave. 

- Postupak njihovog rješavanja je međutim usporen, rekao je Čičak, bilo zbog nepotpune dokumentacije, neusklađenosti zemljišno-knjižnog i katastarskog stanja, neusklađenosti prostornih planova te nepostojeće financijske konstrukcije. O radu DUUDI-ja govorio je glavni tajnik Branko Vignjević. 

U nastavku sjednice obratili su se predstavnici jedinica lokalne samouprave Vladimir Benac, pročelnik Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom Grada Rijeke i Alen Zlački, pravni savjetnik za imovinsko pravne odnose Grada Zaprešića. Vladimir Banac u svojem se izlaganju posebno osvrnuo na problematiku stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske koji se nalaze na području Grada Rijeke. Među najvažnijim problemima u ovom segmentu iznio je: neriješen status stanara u nacionaliziranim i konfisciranim stanovima, neriješen status zaštićenih najmoprimaca, neuređen sustav najamnoga stanovanja, zapuštenost i neodržavanost stambenih zgrada i poslovnih prostora te posebno neuređeni odnosi grada i države u upravljanju poslovnim prostorima u zakupu. 

- Jedno od mogućih rješenja ovih pitanja, istaknuo je Benac, bilo bi prenošenje vlasništva javnog stambenog fonda za najamno stanovanje s Republike Hrvatske na jedinice lokalne sauprave koje u tome mogu biti operativnije, učinkovitije i svrsishodnije. Isto se odnosi i na upravljanje fondom poslovnih prostora, kazao je Benac.

Alen Zlački, pravni savjetnik za imovinsko-pravne odnose Grada Zaprešića, istaknuo je u svojem izlaganju Zakon o rješavanju imovinskopravnih odnosa sa svrhom izgradnje infrastrukturnih objekata. 

– Odnos između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Državnog ureda je u ovom je području neizbježan, a suradnja prijeko potrebna, rekao je Zlački, no u cilju poboljšanja suradnje potrebno je riješiti probleme kao što su neefikasnost i dugotrajnost rješavanja predmeta, upitna primjena Zakona o uređivanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina od Državnog ureda i nedostatak stručnog kadra. Prijedlozi rješavanja ovih prepreka u bržem ostvarivanju projekata u jedinicama lokalne samouprave bila bi izmjena Zakona o uređivanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina, izmjena  Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i Uredbe o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, proširivanje broja kontakata na službenoj stranici DUUDI-ja radi olakšavanja komunikacije između stranaka i omogućavanja Državnom uredu elektroničkoga povezivanja sa zemljišnom knjigom i katastrom, zaključio je Zlački. 

Nakon izlaganja uslijedila je rasprava, a zaključke s ove tematske sjednice članovi Odbora donijet će na jednoj od sljedećih sjednica. Na sjednici su osim članova Odbora, zastupnika Hrvatskoga sabora te predstavnika DUUDI-ja sudjelovali i predstavnici Ministarstva pravosuđa, Državnoga odvjetništva, Ministarstva obrane, Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova u RH i Udruge općina u RH.
 

Autor: Služba za medije