Održana tematska sjednica o ljudskim pravima osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskim ustanovama

Zagreb - Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora održao je tematsku sjednicu na kojoj se raspravljalo o ljudskim pravima osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskim ustanovama u sklopu djelovanja Nacionalnoga preventivnog mehanizma. 

Tematska sjednica sazvana je na inicijativu pučke pravobraniteljice Lore Vidović radi unaprjeđenja poštivanja ljudskih prava osoba s duševnim smetnjama koje se nalaze na liječenju u psihijatrijskim ustanovama, posebice onih koji se nalaze na prisilnom smještaju. 

Zamjenik pučke pravobraniteljice Mario Krešić predstavio je dokument koji daje ocjenu stanja ljudskih prava osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskim ustanovama u sklopu djelovanja Nacionalnoga preventivnog mehanizma. Pripremljen je na temelju pojedinačnih izvješća nakon obilaska pet psihijatrijskih ustanova: Klinike za psihijatriju Vrapče, Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“, Psihijatrijske bolnice Rab, Psihijatrijske bolnice Ugljan te Psihijatrijske bolnice Lopača.

Istaknuto je da su osobe s duševnim smetnjama, kao jedna od najranjivijih skupina građana, izloženije potencijalnim kršenjima ljudskih prava, neovisno o tome nalaze li se u psihijatrijskoj bolnici ili izvan nje. Upozoreno je da osobe s duševnim smetnjama vrlo često nisu dovoljno informirane o svojim pravima i načinima njihove zaštite. Posebno su istaknuti uvjeti smještaja navedenih osoba koji često nisu na odgovarajućoj razini. Krešić se u izlaganju osvrnuo i na prisilni smještaj i smještaj bez pristanka te na primjenu sredstava prisile nad osobama s duševnim smetnjama. Ovi postupci moraju biti kontinuirano u središtu pozornosti svih službi koje ih provode, a država je dužna osigurati jasne procedure postupanja i predvidjeti zaštitne mehanizme koji će sprečavati mogućnost zlouporabe, dodao je. 

U nastavku su ravnatelji spomenutih psihijatrijskih ustanova predstavili svoja iskustva i prakse te dali osvrt na predstavljeni dokument.

Na tematskoj sjednici nazočile su i sve pravobraniteljice, članovi Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, predstavnici Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva pravosuđa, predstavnici Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje, Povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama, Povjerenstva za zaštitu i promicanje prava pacijenata Ministarstva zdravlja, nevladine udruge i drugi.
 

Autor: Služba za medije