Održana tematska sjednica o učinkovitosti rada Agencije za poljoprivredno zemljište i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Zagreb - Saborski Odbor za poljoprivredu održao je u četvrtak tematsku sjednicu na kojoj je provedena rasprava o učinkovitosti rada Agencije za poljoprivredno zemljište i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 

Uvodno je ravnateljica Agencije za poljoprivredno zemljište Blaženka Mičević navela kako je Agencija u razdoblju od 2012. do 2015. u raspolaganje stavila 114.524 hektara državnoga poljoprivrednog zemljišta, kako se trenutačno provodi inventarizacija podataka i da će Informacijski sustav državnoga poljoprivrednog zemljišta do kraja 2016. biti javno dostupan. Mičević je nadalje rekla kako je uspostavljen sustav evidencije naplate te da prema podatcima, koji se još usklađuju, ukupno dugovanje korisnika državnoga poljoprivrednog zemljišta prelazi milijardu kuna. 

Ivan Macanić, v. d. ravnatelja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnome razvoju, istaknuo je kako će za proizvodnu 2015. godinu za izravna plaćanja, IAKS mjere ruralnoga razvoja i Mjeru 18 biti isplaćeno 3,4 milijarde kuna. 

Članovi Odbora za poljoprivredu istaknuli su kako je potrebno utvrditi krajnji rok za usklađivanje podataka agencija, ojačati suradnju Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne uprave u raspolaganju i ustrojiti sustav kontrole korištenja i naplate državnoga poljoprivrednog zemljišta. Predsjednik Odbora Branko Hrg upozorio je na potrebu detaljne analize i utvrđivanja razloga, ali i odgovornosti zbog velikih potraživanja države, te pozvao na izmjenu zakonske regulative koja se odnosi na kontrolu naplate korištenja državnoga poljoprivrednog zemljišta. 

- Imamo poljoprivrednike koji vape za obradivim površinama, a s druge strane imamo one koji te površine koriste, a ne podmiruju svoje obveze prema državi. Dugovanja treba naplatiti i pokrenuti raskidanje ugovora s korisnicima koji ne izvršavaju ugovorne obveze, kazao je Hrg. 

Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Brlošić upozorio je kako je novi način obračuna prava na plaćanja doveo dio poljoprivrednih proizvođača u neravnopravan položaj te kako je vrijednost plaćanja u odnosu na prošlu godinu niža za 500 - 600 kuna po hektaru. 

Franjo Lucić upozorio je na nepravilnosti u provođenju natječaja za podmjere 4.1.1. i 4.2.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. kao i moguć sudski epilog ovih natječaja. 

Macanić je odgovorio kako za podmjeru 4.1.1. nisu izdane odluke o isplati, no kako bi se problem mogao pojaviti kod podmjere 4.2.1. za koju su korisnicima izdane odluke o isplati. 

U mreži AFCOS-a (Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara), koja radi na projektima koji su pod određenom dozom sumnje, nalaze se i tri projekta iz podmjere 4.2.1., za koje se traži maksimalni iznos potpore.

Na tematskoj sjednici su uz članove Odbora za poljoprivredu i ravnatelje agencija sudjelovali i predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore.
 

Autor: Služba za medije