Peđa Grbin sudjelovao na III. Dunavskoj parlamentarnoj konferenciji

Beograd – Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Peđa Grbin sudjelovao je u ime Hrvatskoga sabora na III. Dunavskoj parlamentarnoj konferenciji održanoj u Skupštini Republike Srbije. 

Glavne teme Konferencije bile su: upravljanje vodama i sprječavanje poplava u dunavskom slijevu; razvoj željezničkog, cestovnog i zračnog prometa duž cijelog toka Dunava te uloga obrazovanja u razvoju Dunavske regije.

U svom izlaganju na panelu „Upravljanje vodama i sprječavanje poplava u dunavskom slijevu“, zastupnik Grbin pozdravio je redovito održavanje Dunavske parlamentarne konferencije, naglasivši ulogu zastupnika u daljnjoj promociji zajedničkog dunavskog identiteta. 

Podsjetio je da je Hrvatska punopravno sudjelovala od samih početaka u izradi Dunavske strategije te joj kontinuirano pruža potporu. Naglasio je da je njezino sudjelovanje u Strategiji nastavak hrvatskog angažiranog pristupa europskoj regionalnoj suradnji. 

Upoznao je sudionike s aktivnostima Hrvatskoga sabora u provedbi zaključaka II. Dunavske parlamentarne konferencije i uspostavi redovitog dijaloga s Nacionalnim koordinatorom za Strategiju. 

Govoreći o zaštiti od poplava, istaknuo je da je to važna tema za Hrvatsku ne samo na nacionalnom već i na međunarodnom planu te je upoznao sudionike o preventivnim aktivnostima obrane od poplava koje provodi. 

S obzirom na već postojeću i dugu suradnju država u okviru Međunarodne komisije za zaštitu Dunava i Međunarodne komisije za Savu, i razgranatu bilateralnu suradnju, zaključio je da suradnja u okviru Dunavske strategije mora biti racionalna, temeljena na novim projektima, koji trebaju biti dodana vrijednost već postojećim projektima, na zajedničkom interesu i što više prekogranična. Na kraju konferencije usvojena je Završna deklaracija.
 

Autor: Ured za međunarodne i europske poslove