Radin i Mulić sudjelovali na sarajevskoj konferenciji o ljudskim pravima

Sarajevo - Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin i članica Odbora Melita Mulić sudjelovali su u utorak na Trećoj regionalnoj konferenciji parlamentarnih tijela nadležnih za ljudska prava koja se održala u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. 

U radu konferencije sudjelovali su predstavnici parlamenata Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije.

Furio Radin predstavio je rad Odbora u čijem je djelokrugu rada parlamentarni nadzor institucija za zaštitu ljudskih prava, osobito u dijelu koji se odnosi na praćenje zakonodavstva i nacionalnih programa, tj. području ljudskih i manjinskih prava, promociji ljudskih prava u suradnji s drugim neovisnim institucijama te praćenju izvješćivanja Republike Hrvatske o stanju ljudskih prava pred tijelima UN-a, Vijeća Europe i drugih međunarodnih organizacija.

Melita Mulić posebno je izvijestila o razvoju protudiskriminacijskoga zakonodavnog okvira. Predstavila je i izmjene Zakona o suzbijanju diskriminacije na temelju prijedloga Europske komisije u postupku usklađivanja s pravnom stečevinom EU-a te o suradnji s pravobraniteljicama, vladinim uredima i organizacijama civilnoga društva u razvoju zakonodavstva u ovome području. 

Autor: Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina