U Saboru održan okrugli stol o obrazovanju medicinskih sestara i liječnika u Hrvatskoj

Zagreb - U organizaciji Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu danas je u Saboru održan okrugli stol na kojem se raspravljalo o mogućnostima rješavanja problema kadrovske strukture unutar zdravstvenog sustava u Hrvatskoj. 
 
Skupu je nazočio ministar zdravlja Siniša Varga, brojni saborski zastupnici, dekani medicinskih fakulteta i drugih obrazovnih institucija, ravnatelji bolnica i predstavnici strukovnih udruga i komora iz područja zdravstva. 

Nakon uvodnih obraćanja predsjednika Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Željka Jovanovića i predsjednika Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Valtera Boljunčića, skupu su se obratili predstavnica ravnatelja srednjih medicinskih škola Asja Jelaković, dekan Zdravstvenog veleučilišta Zagreb Aleksandar Racz, dekan Zdravstvenih studija u Rijeci Alan Šustić, predstavnici medicinskih fakulteta u Splitu, Zagrebu, Osijeku i Rijeci, ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Zagreb  Hrvoje Vrčić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Tamara Poljičanin, a svoj osvrt o ovoj problematici dao je i ministar zdravlja Siniša Varga.

Govornici su se osvrnuli na nekoliko ključnih područja i problema zdravstvenog sustava: obrazovanje medicinskih sestara i liječnika u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na vertikalno obrazovanje medicinskih sestara i specijalističko usavršavanje liječnika, problem odlazne migracije liječnika i medicinskih sestara koji predstavlja dodatno opterećenje za kadrovsku strukturu u zdravstvenom sustavu te neusklađenost postojeće legislative zdravstvenog i obrazovnog sektora sa stvarnim stanjem u zdravstvu.

Osim odlaska kvalitetnog kadra, liječnika i medicinskih sestara iz Hrvatske, posebno je naglašen i problem dobne strukture liječnika specijalista koji prosječno imaju iznad 55 godina starosti zbog čega raste potreba za žurnim specijalističkim obrazovanjem što većeg broja mladih liječnika i primanjem novih kadrova u bolnice. Djelomično rješenje problema manjka kadrova neki od govornika vide u "task shiftingu" odnosno prijenosu dijela profesionalnih aktivnosti liječnika na niže razine. Složili su se da je zbog toga vrlo važno poboljšati organizaciju i uvjete rada, osigurati obrazovnu vertikalu medicinskim sestrama, medicinskim tehničarima i laborantima, pronaći bolja rješenja iz radnog zakonodavstva kao i mogućnosti za nagrađivanje dodatnog rada zdravstvenih radnika. Da je visokoškolsko obrazovanje medicinskih sestara izuzetno važno govori i izneseni podatak iz inozemstva da se u bolnicama u kojima je zaposlen veći postotak visokoobrazovanih medicinskih sestara bilježi smanjenje postotka mortaliteta pacijenata. 

Nakon uvodnog dijela održana je i kraća rasprava. - Ovakvi razgovori između raznih sektora izuzetno su važni zbog razmjene iskustava, istaknuo je ministar Varga. Pozvao je sve dionike zdravstvenog i obrazovnog sustava da na temelju do sada donesenih zakonskih akata te strateških planova o upravljanju ljudskim resursima na području zdravstva daju svoj doprinos u izradi akcijskih planova koji će omogućiti stvaranje boljeg zdravstvenog sustava. 

- Unapređenje sustava obrazovanja kadrova u zdravstvu, mijenjanje dosadašnjeg sustava vrednovanja rada kako bi se postiglo zadovoljstvo zdravstvenih djelatnika materijalnim statusom, usklađivanje legislative sa stvarnim potrebama u zdravstvu, put su prema stvaranju takvog radnog okruženja koje neće poticati zdravstvene djelatnike na odlazak iz Hrvatske, zaključno je rekao Varga.
 

Autor: Služba za medije