Odbor za europske integracije

Izvješće Odbora za europske integracije o Prijedlogu zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, prvo čitanje, P. Z. E. br. 204

Odbor za europske integracije Hrvatskoga sabora je na 24. sjednici održanoj 3. prosinca 2008. raspravljao o Prijedlogu zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 27. studenoga 2008.

Odbor za europske integracije je, na temelju nadležnosti iz članka 96. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o ovom zakonskom prijedlogu kao zainteresirano radno tijelo.

Odbor za europske integracije je utvrdio da je Prijedlog zakona o financiranju vodnoga gospodarstva usklađen s pravnom stečevinom Europske unije te predlaže Hrvatskom saboru prihvaćanje Prijedloga zakona u prvom čitanju.

Za izvjestitelja na sjednici, Odbor je odredio predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

mr. sc. Neven Mimica