10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Davor Bernardić (SDP)

Bernardić, Davor

Rođen je 5. siječnja 1980. u Zagrebu. Završio Prirodoslovno-matematički fakultet sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani inženjer fizike).

Kontakt: 
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065 
Faks: 01/4569 535 
e-mail: klubsdp@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: