9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Davor Bernardić (SDP)

Bernardić, Davor

Rođen je 5. siječnja 1980. u Zagrebu. Završio Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirani inženjer fizike).

Kontakt: 
 Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske 
 Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065 
 Faks: 01/4569 535 
 e-mail: klubsdp@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: