10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS)

O izaslanstvu

Hrvatski je sabor na 1. sjednici 31. srpnja 2020. donio Odluku o izboru Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS).

Parlamentarna skupština Organizacije za europsku sigurnost i suradnju – PS OESS-a  (Parliamentary Assembly of the Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE PA) ustanovljena je Pariškom poveljom za novu Europu na Sastanku na vrhu OESS-a u Parizu 1990., a organizirana je Završnom rezolucijom Madridske konferencije parlamentarnih čelnika zemalja sudionica OESS-a 1991. godine. Svoje prvo zasjedanje Skupština je održala u Budimpešti 1992., kada je odlučeno da će sjedište Međunarodnoga tajništva Skupštine biti u Kopenhagenu. Sam OESS je osnovan 1973. pod nazivom Konferencija za europsku sigurnost i suradnju (KESS), te je od tada prerastao u najveću regionalnu sigurnosnu organizaciju 57 država sudionica s tri kontinenta – Europe, Azije i Sjeverne Amerike. Današnji naziv organizacija nosi od 1995. godine. Parlamentarna skupština OESS-a ima 323 člana.

Temeljne zadaće Parlamentarne skupštine OESS-a jesu: jačanje parlamentarne dimenzije OESS-a i poticanje međuparlamentarnoga dijaloga, uspostavljanje konstruktivne veze između vladine razine OESS-a i nacionalnih parlamenata država sudionica OESS-a, razvoj i promicanje mehanizama za sprječavanje i rješavanje sukoba, snaženje demokratskih institucija u državama sudionicama OESS-a, razvoj institucionalnih struktura OESS-a, donošenje deklaracija, rezolucija i preporuka za provedbu ciljeva OESS-a.

Jedna od značajnijih aktivnosti PS OESS-a je promatranje izbora, u što je uključena od 1993. godine. Od tada je više od 5000 OESS-ovih parlamentaraca sudjelovalo u kratkoročnim promatračkim misijama te promatralo oko 180 parlamentarnih i predsjedničkih  izbora u više od 30 država svijeta. U promatranju izbora Parlamentarna skupština OESS-a surađuje s Uredom za demokratske institucije i ljudska prava OESS-a te s Parlamentarnom skupštinom Vijeća Europe, Parlamentarnom skupštinom NATO-a i Europskim parlamentom.