10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Vladimir Bilek (NZ)

Bilek, Vladimir

Rođen je 10. srpnja 1979. u Pakracu. Završio Tehničku školu u Daruvaru (SSS - elektrotehničar).

Kontakt: 
Klub zastupnika nacionalnih manjina
Telefon: 01/ 4569 472 
Faks: 01/ 4569 622  
e-mail: klubnm@sabor.hr