10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Vladimir Bilek (NZ)

Bilek, Vladimir

Rođen 10. srpnja 1979. u Pakracu. Završio Tehničku školu u Daruvaru (SSS - elektrotehničar).

Kontakt: 
Klub zastupnika nacionalnih manjina
Telefon: 01/ 4569 472 
Faks: 01/ 4569 622  
e-mail: klubnm@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Zastupa manjinu:

češku i slovačku

Izabran:

  • kandidat grupe birača

Izborna jedinica: