10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika

Prethodni članovi

Kontakti

Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika
Tajnik: Joško Pavković
Savjetnica: Julia Horvat
Telefon: 01/4569 536; 01/4569 480
E-mail: klubhns@sabor.hr

 

*Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika 07. rujna 2021. mijenja naziv u Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske stranke umirovljenika i nezavisnih zastupnika

*Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske stranke umirovljenika i nezavisnih zastupnika 22. veljače 2023. mijenja naziv u Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika