9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Vladimir Bilek (NZ)

Bilek, Vladimir

Rođen 10. srpnja 1979. u Pakracu. Završio Tehničku školu u Daruvaru (SSS - elektrotehničar).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Datum završetka mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Zastupa manjinu:

češku i slovačku

Izabran:

  • kandidat grupe birača

Izborna jedinica: