9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Vladimir Bilek (NZ)

Bilek, Vladimir

Rođen je 10. srpnja 1979. u Pakracu. Završio Tehničku školu u Daruvaru (SSS - elektrotehničar).

Kontakt: 
 Klub zastupnika nacionalnih manjina 
 Tajnik Kluba: Joško Pavković 
 Administrativna tajnica: Sanela Kurjaković 
 Telefon: 01/4569-472 
 Faks: 01/4569-622  
 e-mail: klubnm@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Zastupa manjinu:

češku i slovačku

Izabran:

  • kandidat grupe birača

Izborna jedinica: