10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Damir Habijan (HDZ)

Habijan, Damir

Rođen je 4. siječnja 1982. u Varaždinu. Završio Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani pravnik, odvjetnik).

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 20. prosinca 2023.; zamjenica zastupnika je Ljubica Jembrih

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: