9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Klub zastupnika Građansko-liberalnog saveza i Hrvatske stranke umirovljenika

Kontakti

Klub zastupnika Građansko-liberalnog saveza i Hrvatske stranke umirovljenika
Tajnik Kluba: Stanko Borić
Telefon: 01/6303 052
e-mail: klubglas@sabor.hr