9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Silvano Hrelja (HSU)

Hrelja, Silvano

Rođen je 14. ožujka 1958. u Hreljinima, Žminj. Završio Višu tehničku školu za sigurnost pri radu i zaštitu od požara u Zagrebu (VŠS – inženjer sigurnosti pri radu i zaštite od požara).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika, SNAGA-e i nezavisnih zastupnika
Telefon: 01/ 6303 967
Faks: 01/6303 003
e-mail: klubnz@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: