10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Potpredsjednik

Kontakti

Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika
Tajnica Kluba: Petra Vresk
Telefon: 01/6303 722
Faks: 01/6303 901
e-mail: klubhss-hsu@sabor.hr