10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Krešo Beljak (HSS)

Beljak, Krešo

Rođen je 22. kolovoza 1971. u Brežicama, Slovenija. Završio Prirodoslovno-matematički fakultet te poslijediplomski specijalistički studij vanjske politike i diplomacije na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (VSS - magistar edukacije geografije, sveučilišni specijalist vanjske politike i diplomacije).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Datum završetka mandata:

16.05.2024.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: