10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Stjepan Kovač (HSS)

Kovač, Stjepan

Rođen je 9. veljače 1976. u Čakovcu. Završio Međimursko veleučilište u Čakovcu (VŠS - stručni prvostupnik računarstva). 

Kontakt: 

Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Radničke fronte
Telefon: 01/6303 722
Faks: 01/6303 901
e-mail: klubhss-rf@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnik je 29. ožujka 2022. prestao biti članom Socijaldemokratske partije Hrvatske te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao nezavisni zastupnik
  • zastupnik je 9. ožujka 2023. prestao biti nezavisni zastupnik te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao član Hrvatske seljačke stranke

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: