9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Stjepan Kovač (SDP)

Kovač, Stjepan

Rođen je 9. veljače 1976. u Čakovcu. Završio Međimursko veleučilište u Čakovcu (VŠS - stručni prvostupnik računarstva). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Datum završetka mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: