10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Ermina Lekaj Prljaskaj (NZ)

Lekaj Prljaskaj, Ermina

Rođena je 15. srpnja 1971. u Prizrenu (Kosovo). Završila Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (VSS - diplomirana pravnica). 

Kontakt:
Klub zastupnika nacionalnih manjina
Telefon: 01/4569 472 
Faks: 01/4569 622  
e-mail: klubnm@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Zastupa manjinu:

albansku, bošnjačku, crnogorsku, makedonsku i slovensku

Izabrana:

  • kandidatkinja Unije Albanaca u Republici Hrvatskoj

Izborna jedinica: