10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Hrvoje Šimić (HDZ)

Šimić, Hrvoje

Rođen je 28. listopada 1972. u Našicama. Završio Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - doktor medicine/liječnik; specijalist fizijatar).

Preminuo 20. rujna 2023. u Zagrebu. 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Datum završetka mandata:

20.09.2023.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je mandat prestao smrću 20. rujna 2023.; zamjenik zastupnika od 28. rujna 2023. je Goran Ivanović

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: