10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Žarko Tušek (HDZ)

Tušek, Žarko

Rođen je 10. rujna 1981. u Zaboku. Završio je Visoko učilište Effectus (VŠS - stručni prvostupnik ekonomije).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: